Sea and sky
ZEITGEIST
Добре дошъл в LOGON - онлайн списанието на Златния Розенкройц.
stairs
SPIRIT & SOUL
Моят живот непрекъснато ме води през прагове – и накрая прекосяваме наистина последния. Мога да направя тази последна крачка с пълна увереност, знаейки, че ние сме опазени и защитени като част от…
egypt
SPIRIT & SOUL
Американският неврохирург Д-р Ибън Алегзандър се срещна с реалността на един свят на съзнание, който съществува напълно свободно от ограниченията на физическия мозък. Духовните учения на гностиците и…
universo
SPIRIT & SOUL
There are forces inherent in our very own being which initiate dying processes, which lead us into these processes and accompany us all the way through them. Two planets stand for processes of death…
time
SPIRIT & SOUL
Смъртта винаги е била един от проблемите, може би най-големият проблем в човешкия живот.
Не любовта, не страхът, не взаимоотношенията, а този въпрос, тази тайна, това усещане за настъпващия…
SCULTURE
ZEITGEIST
Умът е великият разрушител на реалността. Ученикът трябва да разруши разрушителя. Да напусне фалшивото, да встъпи в истинското.
„Гласът на безмълвието“, Елена Блаватска
Over the bridge
ZEITGEIST
„Един пръстен да управлява всички тях,
един пръстен да ги намери,
един пръстен да ги доведе,
и в мрака да ги обвърже.“