Book

Nepopsaný list

back to home pdf share

Jsem nepopsaný list.

Čekám narovnaný na stole.

Čekám, až budu popsán.

Čekám na litery, jimiž budu zasypán jako semeny máku.

Tlukot srdce už dávno neměří čas.

Přírodní „vakuum“ vyměnil duch vznášející se nad vodami ideje.

Vypadám jako nepopsaný list,

ale neviditelné ideje vyrazily kontury vodotisku.

Uvidíš písmo, když mne vyzvedneš do vertikály.

Uvidíš skryté kódy ducha,

když se podíváš do světla.

Spatříš, co zanechal Autor,

pokud máš dobrý zrak.

Kdo je ten Neznámý?

Co nám sděluje?

Logos, tvůrčí Slovo, Slovo zapsané v knize Boží Moudrosti.

Slovo, které se manifestuje v knize Přírody.

Jsem list, který je součástí knihy.

Jsem list v knize přírody, jehož pronikají Litery ducha z knihy Života,

které společně s dalšími promlouvají.

back to home pdf share