Sea and sky

Vítejte v Logonu

back to home pdf share

LOGON je vytvořen pro lidi, kteří si pokládají základní otázky týkající se jejich životů.

Je pro ty, kdo jsou zaujati vznikajícím uvědoměním, že musí existovat ještě něco víc než jen povolání, „mít rád“ a „nemít rád“, každodenní štěstí a utrpení. LOGON, jako pohled z vrcholku hory, zkoumá novou perspektivu vývoje člověka a změny ve společnostech 21. století objevující se v umění, vědě a náboženství.

LOGON je pro lidi hledající smysl života.

Uveřejňujeme články od mnoha autorů, z mnoha zemí, světových regionů a z různých prostředí, kteří byli dotčeni touto otázkou. Jejich příspěvky jsou inspirovány hledáním „smyslu“ v životě.

Kdo je člověk?

Může život vůbec zaniknout?

Co je nesmrtelným aspektem člověka?

Takovéto otázky mají univerzální rozměr. Neexistují žádné rychlé odpovědi založené na pevném stanovisku. Takové otázky jsou jako dveře vedoucí do nejvnitřnějšího jádra bytí. A k tomuto jádru vede mnoho dveří z mnoha různých směrů. Vnitřní zkušenost a uvědomění nás pobízí k tomu, abychom změnili své činy a nakonec je vtiskli do směru svých životů, do svých přesvědčení a setkávání.

Doufáme, že LOGON může něčím přispět vašemu životu, inspirovat vás k pokládání nových otázek a pohánět vaše hledání odpovědí. Vaše odezva je vítána.

Redaktoři

Česká verze stránky je ve vývoji, žádáme vás o trpělivost.

back to home pdf share