Egypt
SPIRIT & SOUL
Duše člověka dostala dvě ruce: levá se měla natahovat vzhůru k Duchu a pravá – držená dole – měla žehnat zemi
Hermes
SPIRIT & SOUL
Můžeme zažívat velkou útěchu, že neustále existuje energetické ohnisko, kam se zralé duše mohou pozvednout, nebo dokonce slovy Herma v Corpus Hermeticum, ponořit…