Sunset winter
SPIRIT & SOUL
V člověku je počátek i cíl duchovního úsilí, je alfou a omegou