Abstract Phoenix
LIVING PAST
Nemůžeš-li ani sebe zachovat, zřekni se sebe, jen abys Boha neztratil – Jan Amos Komenský