children
LIVING PAST
Není snad v novověkých dějinách generace, která by se nezamýšlela nad tím, jak svým dětem a potomkům co nejlépe předat poklad vědění.
Ray
LIVING PAST
„Každý paprsek má dvojí střed. […] Podobně každý člověk má dvojí střed.“ (Komenský: Hlubina bezpečnosti)
Abstract Phoenix
LIVING PAST
Nemůžeš-li ani sebe zachovat, zřekni se sebe, jen abys Boha neztratil – Jan Amos Komenský