pier
SPIRIT & SOUL
Poznávání vlastní bytosti tím, že se stávám propustnějším