Sunset winter
SPIRIT & SOUL
V člověku je počátek i cíl duchovního úsilí, je alfou a omegou
Community
SPIRIT & SOUL
V lidském pohledu je ukrytá zvláštní síla, magnetismus, osoba je zhmotněna sama o sobě