Fire
LIVING PAST
Jeden způsob pohledu na čas má svůj původ ve starověké Číně; využívá osm trigramů čínského kompasu (Ba Gua) a odvozuje devět po sobě jdoucích časových cyklů, které se stále opakují…
Plato
LIVING PAST
Platón říká, že vědění je vzpomínání a že rozvíjení „praxe vzpomínání“ je cesta k dosažení podstaty všeho a návrat k původnímu životu
heaven
LIVING PAST
Evangelium Pistis Sofie je jedním z mála gnostických textů, který byl k dispozici již v 18. století
Monstar
LIVING PAST
Večer v Mostaru. Ale nikoliv večer v našem století
PIco MIrandola
LIVING PAST
Lidská důstojnost a lidská práva a kdo je člověk?
Saint George dragon
LIVING PAST
Věci, které neexistují, nemohou létat. Draci neexistují. Proč potom krátký článek o magických dračích křídlech?