children
LIVING PAST
Není snad v novověkých dějinách generace, která by se nezamýšlela nad tím, jak svým dětem a potomkům co nejlépe předat poklad vědění.
Alpha and Omega
SPIRIT & SOUL
Aby se člověk proměnil v bytost, která je v souladu s původním Božím plánem, musí se zcela ztišit v srdci, v mysli i v jednání
Egypt
SPIRIT & SOUL
Duše člověka dostala dvě ruce: levá se měla natahovat vzhůru k Duchu a pravá – držená dole – měla žehnat zemi
Ray
LIVING PAST
„Každý paprsek má dvojí střed. […] Podobně každý člověk má dvojí střed.“ (Komenský: Hlubina bezpečnosti)
Abstract Phoenix
LIVING PAST
Nemůžeš-li ani sebe zachovat, zřekni se sebe, jen abys Boha neztratil – Jan Amos Komenský
Fire
LIVING PAST
Jeden způsob pohledu na čas má svůj původ ve starověké Číně; využívá osm trigramů čínského kompasu (Ba Gua) a odvozuje devět po sobě jdoucích časových cyklů, které se stále opakují…
Plato
LIVING PAST
Platón říká, že vědění je vzpomínání a že rozvíjení „praxe vzpomínání“ je cesta k dosažení podstaty všeho a návrat k původnímu životu