rainbow
SCIENCE+
Překročení hranice – začátek kosmického vědomí
Bee six
SCIENCE+
Dokončení v materiálním
triangle
SCIENCE+
Tři důležité kroky
Initiationtower
SCIENCE+
Čísla nám odhalují vývoj a osud
Milky way
SCIENCE+
Vesmír je matricí všech možných stvoření
Connection
SCIENCE+
Jak komunikujeme sami se sebou, když máme tolik nástrojů k připojení?
Man - Game
SCIENCE+
Chceme přesné rady a instrukce a hry nám to nabízí. Ale my se v nich nikdy plně nerealizujeme, protože hledáme vně nás samotných to, co lze nalézt pouze uvnitř.…