Ausrichtung
SPIRIT & SOUL
Když jsme konfrontováni s mystériem smrti, najednou se naše existence zdá neskutečná. Kdo jsem?
Kam mne tento život vede?
Je všechno pomíjivé?…
City, parking
SPIRIT & SOUL
Naše ztracená dokonalost
Kopfzeichnung
SPIRIT & SOUL
Pokud nevidíte cestu – pak i když po ní kráčíte,
nepochopíte ji
Cyasilin Mandap
SPIRIT & SOUL
Duch může svou vlastní silou vést muže a ženu po stezce harmonické spolupráce
wall
SPIRIT & SOUL
Aby byl udržen provoz ve správném směru, byly po stranách silnice vztyčeny vyvýšené zábrany vytvořené z betonových prvků
perception
SPIRIT & SOUL
Vnímáme v souladu se svým myšlením. Svět je obrazem a výsledkem našeho stavu vědomí.
Letter
SPIRIT & SOUL
Tak jako ty, nesou v sobě i jiní mladí lidé hlubokou duchovní touhu.