Star
SPIRIT & SOUL
Člověk může myslet Boha, pokud se jím stane. Pokud oživí božskou podstatu
Tau
SPIRIT & SOUL
Hieronymus Bosch (1450–1516) maloval Kristův kříž většinou jako tau (T). Ve vývoji tohoto symbolu se ve spojení s vibrací srdce odráží několik stupňů vědomí…
Ausrichtung
SPIRIT & SOUL
Když jsme konfrontováni s mystériem smrti, najednou se naše existence zdá neskutečná. Kdo jsem?
Kam mne tento život vede?
Je všechno pomíjivé?…
perception
SPIRIT & SOUL
Vnímáme v souladu se svým myšlením. Svět je obrazem a výsledkem našeho stavu vědomí.
Kandinsky: schwarze Striche
SPIRIT & SOUL
Víš, že jsi „chemik“?
Letter
SPIRIT & SOUL
Tak jako ty, nesou v sobě i jiní mladí lidé hlubokou duchovní touhu.