Black
SPIRIT & SOUL
Co je před stvořením? Co je toto nic? Co je tato boží temnota? Prapříčina všeho
Star
SPIRIT & SOUL
Člověk může myslet Boha, pokud se jím stane. Pokud oživí božskou podstatu
City, parking
SPIRIT & SOUL
Naše ztracená dokonalost
Kopfzeichnung
SPIRIT & SOUL
Pokud nevidíte cestu – pak i když po ní kráčíte,
nepochopíte ji
Cyasilin Mandap
SPIRIT & SOUL
Duch může svou vlastní silou vést muže a ženu po stezce harmonické spolupráce
wall
SPIRIT & SOUL
Aby byl udržen provoz ve správném směru, byly po stranách silnice vztyčeny vyvýšené zábrany vytvořené z betonových prvků
perception
SPIRIT & SOUL
Vnímáme v souladu se svým myšlením. Svět je obrazem a výsledkem našeho stavu vědomí.