Hermes
SPIRIT & SOUL
Můžeme zažívat velkou útěchu, že neustále existuje energetické ohnisko, kam se zralé duše mohou pozvednout, nebo dokonce slovy Herma v Corpus Hermeticum, ponořit…
ripples
SPIRIT & SOUL
Téměř to vypadá, jako by lidé skončili ve „vyhnanství“
Black
SPIRIT & SOUL
Co je před stvořením? Co je toto nic? Co je tato boží temnota? Prapříčina všeho
Star
SPIRIT & SOUL
Člověk může myslet Boha, pokud se jím stane. Pokud oživí božskou podstatu
Tau
SPIRIT & SOUL
Hieronymus Bosch (1450–1516) maloval Kristův kříž většinou jako tau (T). Ve vývoji tohoto symbolu se ve spojení s vibrací srdce odráží několik stupňů vědomí…
Ausrichtung
SPIRIT & SOUL
Když jsme konfrontováni s mystériem smrti, najednou se naše existence zdá neskutečná. Kdo jsem?
Kam mne tento život vede?
Je všechno pomíjivé?…
City, parking
SPIRIT & SOUL
Naše ztracená dokonalost