terre sacrée
ZEITGEIST
Život je posvátný. Lidská bytost je posvátná. Stejně tak i Země.