PIco MIrandola
LIVING PAST
Lidská důstojnost a lidská práva a kdo je člověk?
terre sacrée
ZEITGEIST
Život je posvátný. Lidská bytost je posvátná. Stejně tak i Země.