wall
SPIRIT & SOUL
Aby byl udržen provoz ve správném směru, byly po stranách silnice vztyčeny vyvýšené zábrany vytvořené z betonových prvků