Konsum, weniger ist mehr
ZEITGEIST
Pokud máme to privilegium, nemuset svůj život orientovat pouze na práci a kariéru, jak nakládáme s naší svobodou?