Triumf universální gnose. Grál – Kataři – Kříž s Růží

Nová radnice (křížová chodba)
Dominikánské náměstí 196/1
602 00 Brno
Česká republika

Výstava
1. – 8. 11. 2021
Otevřeno každý den 9:00–18:00
Výstavu pořádá Rosekruciánský nadační fond

Srdečně zveme veřejnost na výstavu Triumf universální gnose. Grál – Kataři – Kříž s Růží, jejímž záměrem a cílem je představit veřejnosti filozofické, historické a religionistické aspekty tradice tzv. západních mysterijních škol, které jsou součástí evropské kultury. Jejich učení ovlivňuje renesanční neoplatonismus, hermetismus a rosekruciánství nejen raného novověku, ale také působí až do současnosti. Zlatá nit se vine ještě do dřívějších dob. Výstava se zaměřuje na období raného křesťanství, gnosticismu a především na jeho recepci katarskými křesťany a projevy ve dvorní lyrice.
Obsah výstavy vychází a je inspirován knihou Antonina Gadala se stejnojmenným názvem Triumf univerzální gnose. Tuto knihu vydal a úvodem opatřil Joost Ritman, zakladatel holandské knihovny Bibliotheca Philosophica Hermetica v Amsterdamu, dnešní muzeum Embassy of the free mind, s nímž Rosekruciánský nadační fond spolupracuje.

Program výstavy:
Při otevření dne 1. 11. bude vernisáž a komentovaná prohlídka od 17:00 h do 18:00 h.
Na závěr výstavy v neděli dne 7. 11. bude komentovaná prohlídka nadačního fondu od 10:00 h do 11:30 h a přednáška spolku Mezinárodní škola Zlatého Kříže s Růží Lectorium Rosicrucianum, na téma: Transformace (v) člověka od 15:00 h. Proměna člověka z látkového v duchovní bytost byla stěžejním tématem rovněž středověkých katarů.
Bližší informace a aktuální program: www.rcfond.org

    See all events