Sea and sky

Vítejte v LOGONU

back to home pdf share

LOGON je určen těm, kteří se ptají, zda by naše realita mohla být jiná, než jak nám ji svět normálně představuje. Pokládá existenční otázky, jako: Co je smyslem mého života? Má vůbec nějaký hlubší význam? Co je vlastně život? Mohu vytvořit nový vztah se vším, co žije, a jak?

LOGON chce povzbuzovat lidi, aby následovali svá srdce a aby pokračovali ve svém hledání nové reality, té, kterou může každý nalézt uvnitř sebe, ve svém nitru. Když zkoumáme sami sebe, můžeme objevit zdroj vnitřního poznání, které zasahuje hluboko do toho, co „život“ skutečně znamená: poznání, že v nás je potenciál pro úplné obnovení.

LOGON se snaží přinášet podněty ke „znovuprobuzení“; inspirace, které otevírají naše oči pro nové životní perspektivy, se kterými si můžeme uvědomit své místo a svůj úkol ve světě novým způsobem. Časy, ve kterých žijeme, požadují nový začátek, a oprávněně, mnozí jsou zasaženi neklidem a vnitřní touhou po změně. Nový počátek se podaří, když započne uvnitř nás.

LOGON by s vámi rád sdílel nové úhly pohledu a pobídky k tomuto novému začátku, pomocí něhož můžete umožnit věčné podstatě ve vás, aby ožila.

LOGON je celosvětový projekt vydávaný v mnoha jazycích.

 

Uvítáme vaše otázky a odezvu: editors@logon.media

 

Redaktoři LOGONU jsou:

Eva Cristina Casciello – Itálie

Joao Castro – Brazílie

Gunter Friedrich – Německo

Myriam La Bruyere – Francie

Marietta Millet – Spojené státy americké

Wiesława Modrzejewska – Polsko

Ten Mukenga – Democratic Republic of Congo

Anneke Munnik - Nizozemí

Diana Orrego – Kolumbie

Ruud Pellikaan – Nizozemí

 

 

Odkaz na Zlatý Kříž s Růží

back to home pdf share