Tamed silence

Zkrocené ticho

back to home pdf share

Periferní lidské postavy –

vprostřed zkamenělého vzduchu.

Vkročit můžete

jen ve svém zkroceném tichu

a spatřit, jak nemnoho je tu

souhrnných vyjádření Boha.

Avšak právě protože vyhasínáte

po celou cestu ke světlu,

můžete nyní pochopit –

jen smrt je tím, co umírá.

back to home pdf share