compass

Csak a mindenség forrása vezet az igazi élethez

back to home pdf share

Milyen szerepet játszik a (továbbadható) tudás a szellemi úton?

Azt a szellemi tudást, amit az ember a könyvekből szerez vagy emberektől hall, mindig össze kell vetni azzal, amit már belsőleg megtanult, vagyis azzal a tudással, hogy kapcsolatban állunk egy belső forrással, ahonnan minden származik. Ez az összevetés a tudás mérlegelése. Ez új felismerésekhez vezet és lehetővé teszi az ember fejlődését. Aztán a tudás belátássá válhat, aminek alapján az ember cselekedni képes és ezáltal a tudás élővé válik.

 

Mit kell tudnunk? Mit tudhatunk – mi a belső tudás és meddig terjed?

Minden ember rendelkezik egy belső iránytűvel, ami utat mutat számára az élete során. Ez nem az ego, de ez az iránytű csak akkor hallathatja a hangját, amikor az ego elcsendesül. Ez minden ember mikrokozmoszának az ősi magja, ami az eredeti élet nagy, isteni világosságforrásának a része. Olyan ez, mint egy ősi bölcsesség, egy lélekelv, ami minden mikrokozmoszban el van rejtve. A mikrokozmosz e magjában valódi tudás rejtőzik. Amikor a mag fényre kerül, emlékezni kezd arra, hogy honnan származik és akkor mélységes vágy fogja el az embert. Ez a vágyakozás újfajta energiaként mindig arra fog sarkallni minket, hogy a származásunkat keressük. A belső iránytű, az ősatom mindig az eredetére – a lélek megszabadító életére irányul.

 

A nem tudásnak is lehet fontos szerepe?

Egy jól ismert mondás szerint a legfontosabb tudás az, hogy semmit sem tudunk. Ez talán zavarba ejtő, de arra utal, hogy a földi tudás sohasem vezet megszabadító élethez. A legfontosabb tudás az életben az, hogy az ember ne feledkezzen meg arról, hogy egy belső maggal van összekapcsolva. Az ember nem csupán az énjével azonos, hanem egy sokkal átfogóbb lény, aki kapcsolatban áll a forrással. A mindenség forrásával, a Világossággal, az eredeti élettel. Ezért áll Noverosa[1] új épülete egyik falának sarokkövén ez a mondás: „Gyermek, soha többé ne feledkezz meg a benned daloló rózsáról.” A rózsa, az eredeti tudás, annak a belső tudása, hogy egy másik világhoz tartozunk, és ez a legfontosabb tudás.

A földi ember azt hiszi, hogy a földi élet az egyetlen élet és az ego, a földi ember mindent megtesz azért, hogy a lehető legjobban érezze magát itt ebben a világban. Amikor azonban a rózsa, az iránytű, az isteni szikra felébred, és a belső tudás megnyílik, akkor a földi ember megzavarodik. Először nem érti, hogy mi történt, egy újfajta energia áramlik át rajta, de mit kezdjen vele? Ha azonban meghallja a rózsa egy másik, szabadabb életről szóló énekét önmagában, akkor vágy keletkezik benne. Szabadság utáni vágy. Ily módon az ego egyre jobban ráébred arra, hogy nem ő az élet központja, ő csak egy átmeneti élet része. Itt azonban örök életről van szó. Az egónak utat kell engednie a belső tudás számára, hogy az átvegye az ember életének irányítását. Az ego számára a legnehezebb dolog megérteni azt, hogy ő csak másodlagos szerepet játszik. Át kell adnia magát a belső tudásnak. Ekkor küzdelem keletkezik az emberben.

 

Mi az ön legfőbb vezérelve? Hogyan tapasztalja meg az út átalakító nézetét?

A rózsakeresztes úton a belső iránytű a fő vezérlőm. Ha az ember bízik benne, és hagyja, hogy vezesse, akkor tudja, hogy közvetlen kapcsolatban áll a magasabbrendű élettel. Amikor az ember a világosságot választja, akkor a lassú anyagnak követnie kell. Ehhez az ember minden téren segítséget kap. A földi életet komolyan kell venni és meg kell felelni neki, amennyire csak lehet, de ezen felül nem szabad túl sok jelentőséget tulajdonítani neki és aggódni miatta. A belső élet a fontos. Ha az ember így cselekszik, észre fogja venni, hogy változik, életének súlypontja áthelyeződik. Ez pedig boldoggá teszi azt az embert, aki a rózsa útján jár a barátaival.

Ide Meeter

Ide Meeter

1963-ban született. Szülei az Arany Rózsakereszt tanulói. A Rózsakereszt Ifjúsági Művében nevelkedett. 1984-től tanárként dolgozik. (1987-2002 között a Van Rijceknborgh iskolában tanított Hilversumban, Hollandiában.)

2003 óta az Arany Rózsakereszt holland ifjúsági konferenciahelyének, Noverosának az igazgatója.

 

[1] Noverosa az Arany Rózsakereszt ifjúsági konferenciahelye Hollandiában.

back to home pdf share