Noordpool

Északi sark

back to home pdf share

Úgy tűnik, Földünk mostanában nem találja az északi sarkot. Olyan, mintha kikerült volna a vezérlés alól és most irányt vesztve tévelyegne. Legalábbis ezt állítják a tudósok, mivel nem találnak megfelelő magyarázatot a jelenségre.

Végül azt állapították meg, hogy a Föld mágneses sarka az utóbbi években gyors ütemben halad Kanadától Szibéria felé. Ami azt illeti, átlagban minden 2-300 ezer évben történik egy pólusváltás, amikor az északi és a déli sark helyet cserél. A legutóbbi 700 000 évvel ezelőtt történt! A további kutatások azt mutatják, hogy egy ilyen átmeneti időszak során a bolygó mágneses mezejének ereje drasztikus mértékben csökken. Ez a mágneses mező védelmez minket a magas frekvenciájú kozmikus sugarak behatolásától, amelyek rendkívül veszélyesek a mi testi működésünkre. Komoly fenyegetést jelentenek az életre és bolygónkat lakhatatlanná tehetik.

S akkor még nem is beszéltünk a klímaváltozásról, ami részben az emberi beavatkozás eredménye.

Minden arra utal, hogy a földi élet fordulóponthoz érkezett. A múltbeli események azt mutatják, hogy ezek alatt az átmeneti időszakok alatt az élet mindig nagyobb változáson ment át, és ez az emberiség kollektív tudatában is változásokat idézett elő.

Úgy tűnik, hogy ismét egy ilyen változásnak nézünk elébe, de ez nem jelenti szükségképpen a világvégét, ahogy azt az ítéletnapi pesszimisták híresztelik. Mert miközben világméretű kozmikus hatások érnek minket, olyan hatások, amelyekre nekünk embereknek kétségtelenül reagálnunk kell, ugyanakkor szabad választással is rendelkezünk: ragaszkodunk-e a régi életmódunkhoz, vagy megnyílunk egy újfajta élet felé?

A félelem szokásos reflexe folytán talán még jobban megpróbálunk ragaszkodni a földi élet jól ismert formáihoz, de ezek a földi formák ugyanakkor mindig változnak, hol emelkednek, hol hanyatlanak, és most ismét vissza akarnak téríteni minket az élet kezdetéhez, az eredeti kiindulóponthoz.

Eközben a világosság interkozmikus térsége arra szólít fel minket, hogy emeljük meg a tudatunk rezgésszintjét oly módon, hogy teljesen megújuljunk és ehhez ugyanakkor fel is ajánl minden segítséget, hogy minket embereket a nagy kvantumugrás felé tereljen.

Sürgősen terveznünk kell tehát egy új és alkalmazkodóbb testi járművet, amivel olyan fényörvényt kelthetünk, ami felemel minket messze a régi földi életünk hatásai fölé és átvezet minket Szaturnusz kapuján, ki az időből.

Mivel nem lehet már tovább halogatni a dolgot, legfőbb ideje, hogy elkezdjünk másképpen élni, önmagunkat és a bolygónkat egy magasabb életszintre emelve. Mert a szent nyelv már régen megállapította, hogy az egész teremtés a Világosság Fiainak és Leányainak megjelenésére vár.

 

 

Ez a cikk először a Pentagram 2019/2 számában jelent meg.

back to home pdf share