world

Krízis és tudatos fejlődés

back to home pdf share

Barbara Marx Hubbard amerikai jövőkutató, író és nyilvános szónok, a Tudatos Fejlődés Alapítvány társalapítója és elnöke volt. (Wikipedia)

Barbara néhány alapvető kérdést tesz fel, melyek most nagyon lényegbevágóak és összecsengenek a LOGON céljával, az ember belső képességeinek a felébresztésével.

Barbara a múlt évben hunyt el, de a hangja továbbra is hallható. Sok általa készített interjú és beszélgetés megtalálható a You Tube-on. Íme néhány kérdés, melyre élete során a válaszokat kereste:

Kérdés: Mi a szívének legmélyebb vágya?

Válasz: Genetikai kódunk több millió éves fejlődés eredményeként itt van bennünk. Van bennünk egy beépített terv, egy önmagát szervező univerzum. Aktiváljuk. Vegyünk egy mély lélegzetet és lépjünk be önmagunkba. A teremtés impulzusa bennünk van sugárzó jelenként, ami elérhető a számunkra, ha viszont nem keressük, akkor visszahúzódik. Találjuk meg az erejét és a célunkat, a felemelkedést. Mondjunk „igent”. Az „igen” megnyitja az ismeretlen felé vezető ajtókat. Szívünk vágya a teremtés impulzusaként, egy ideaként villan fel bennünk. Reméljük, hogy hallani fogjuk az „igenek” kórusát. A világnak több kreativitásra, több intelligenciára, több életre, több Szeretetre van szüksége.

K: Valójában hogyan fejezhetjük ki a lehető legerőteljesebb szándékot?

V: A jelenlegi történelmi helyzetben fordulóponthoz értünk, és most vagyunk ennek a fordulópontnak a csúcsán. Az emberiség válságos helyzetbe került, a megújulás felé halad és mi határozzuk meg a jövőjét. Törekedjünk most belső fordulópontunk legmélyebb kifejeződésére. Tudván, hogy létezik egy kollektív fordulópont is az emberiség számára, tegyünk meg mindent azért, hogy a saját változásunk hozzájáruljon az egész rendszer változásához, az egész emberiség szellemi újjáalakulása és lehetőségeinek kibontakozása érdekében. Tudván, hogy mindegyikünk számítani fog és hogy mindegyikünk annyira egyedi, ezért a lehető legerőteljesebb szándékot kell kifejezésre juttatnunk.

K: Mi jó származik mindebből az új tudományból, iparból és technológiából?

V: A mi erőnk abban áll, hogy felszabadítsuk a kreativitásunkat, hogy együttműködésre törekedjünk ezen a Földön és ugyanakkor az univerzumban is, hogy új fajként egy együttműködő emberiség szülessen meg.

Egy jövőről szóló látomásomban, a Föld fájdalma annyira erős volt, hogy az egész emberiség megtorpant és elkezdett együttérzés és szeretet alapján kapcsolatot teremteni egymással. Történetünk egy születésről szól, ahol az emberiség képes egy testként és egy lélekként együtt teremteni, hiszen egyetemes lények vagyunk, – csodálatos módon – az egység kifejeződéseként. Mindenki az egésznek a megnyilvánulása. A föld egy élő rendszer, az emberiség és a természet együtt egyetlen élőlény. Sejtjeink alapján mindegyikünk egy személyes univerzum. A bolygó irányítja a saját megújító, teremtő nézeteit. Meg kell nyitnunk a szemünket közösen és meg kell látnunk a Világosságot.

K: Mit jelent a valódi fejlődés?

A Föld bolygó legnagyobb válságához közeledünk. Egy evolúciós válság létrejöttéhez az kell, hogy az adott rendszerben ne tudjuk, mit tegyünk. A mostani rendszerek közül egyik sem képes rá. Ehelyett le kell döntenünk az egyes részlegek közötti falakat, közös célra kell törekednünk és ezt egyeztetnünk kell a forrásainkkal, s akkor egy együttműködő, szinergikus rendszer jön létre, ahol nem lesz sem versengés, sem szembenállás, sem pedig elkülönülés. Ez lesz az emberek kollektív összekapcsolódása. Az ebben rejlő energia elég mindenhez.

Az együttműködés kereke spirális forgásban van, tehát be kell lépnünk ebbe a forgásba. A spirál minden fordulatánál egy nagyobb válság keletkezik, ami megújuláshoz vezet, mint a fotoszintézisben. Nem mi alkotjuk a teremtés egész folyamatát, mi csak látjuk, hogy általa lettünk teremtve és hirtelen felismerjük, hogy hatással lehetünk rá mindennel, amit teszünk. A fejlődés ébredő lényeiként hatást gyakorolhatunk a saját jövőnkre. Ez a tudatos fejlődés.

back to home pdf share