rainbow

A számok elmondják az élet történetét 6. rész

back to home pdf share

A hetes szám

 

A hetes szám nyitja meg a harmadik triászt: a hét-nyolc-kilenc hármasát, amelyről itt csak rövid összefoglalót adunk. A hetes a beteljesülés száma, a határ átlépéséé, a kozmikus tudat kezdetéé. A hetes szám a hármas és a négyes, a Szellem és az anyag számának összege.

Mértanilag a hétszög vagy heptagon már nem szerkeszthető meg a szokásos módon vonalzóval és körzővel. Bár a hatosból, ahogy láttuk, még lehetett síkbeli képet alkotni, de térbeli testet már nem, a hetesnek viszont már síkbeli szerkezete sincs. A hetes számban tér és síkok feloldódnak.

zeven
@Pixabay CC0

A hetes szent számnak tekinthető (septos=szent). Minden a hetes szám alapján rendszereződik és épül fel: a menny, a teremtés és a világosság. A teremtés hetedik napja szent.

A hetes az Apokalipszis száma, amelyben hét egyházról, hét trombitáról, hét pecsétről és hét isteni szellemről van szó… Mi több, hét sugárról beszélünk és a beavatásnak is hét kapuja van. Ezek megérintik az embert a szellemi világosságukkal, ha készen áll rá, és felébresztik a halhatatlan lényt az emberben. A hetes szám a megfordulás és a megszabadulás száma.

Az isteni világ üzenethozóiként, tükörképeiként hét szín jelenik meg a földön: vörös, narancs, sárga, zöld, kék, indigó és ibolya, amelyek a fehér fényben egyesülnek, és ugyanígy a hangskála is hét hangból áll, c, d, e, f, g, a, b. Az emberi élet fejlődésének a ritmusa szintén hét év. Az emberi test sejtjei hét évenként teljesen megújulnak.

A hetes szám a tündérmesékből is ismerős lehet a számunkra. Ezek hét hegyről, hét völgyről, hét hollóról, Hófehérkéről és a hét törpéről szólnak…

A geometria világosan megmutatja a hetes szám fontosságát: ha hat kört rajzolunk egy körbe, egy ugyanakkora átmérőjű hetedik kör jelenik meg középen és hat ponton érinti a másik köröket. Ha ezt a hat kört a hatos szám világának jelképeként fogjuk fel (ami mindenek fölött tökéletességet mutat), akkor ezt a tökéletességet a középen lévő kör (a hetes szám világa) tartja össze. Ily módon láthatóvá válik, hogy egyrészt a hetedik kört a hatos szám világa teremti, másrészt ez a hetedik a hatosnak a vezérlő elve.

 

Ötből és hatból,

így szólt a banya,

csinálj hetet s nyolcat,

hogy teljes legyen sora.

(Goethe, Faust, Első rész)

A nyolcas szám

Ahogy a hetes, úgy az ellenkező pólusa, a nyolcas sem az anyagi világhoz tartozik. Ez megint csak a polaritást képviseli, de egy magasabb szinten:

8 = 2 x 4 = 23

A nyolcashoz vezető úton a kettő feszültsége átalakult és feloldódott. A nyolcas szám formájával az eredendő isteniség jelent meg (a hármas segítségével). A nyolcas szám összekapcsolja az ember tudatalattijának legmélyebb szintjét az emberi elme legmagasabb csúcsaival. A jelenések, melyekkel az ember a nyolcas számban találkozik, többnyire a természetfeletti erők felébredésén keresztül jelennek meg, amit megint csak két módon lehet használni: szellemi dolgokra való törekvésként, vagy az okkultizmus iránti kísértésként. A nyolcas számmal megnő az ember felelőssége, hogy a Világosság mind hatalmasabb erejét a helyes módon használja. A nyolcas szám az élet tökéletességét tartalmazza annak legnagyobb felelősségével. A nyolcas az etika és a tiszta szándék száma.

 

A kilences szám

A kilences képviseli a határozott győzelmet és a halál kerekétől való megszabadulást. Ez az anyag általi megtisztulás hosszú útjának az eredménye egészen az örök életre való felemelkedésnek az eléréséig. Friedrich Weinreb azt írta a Zahl, Zeichen, Wort (Szám, jelkép, szó) című munkájában: A hagyomány úgy tartja, hogy a kilencedik betű, a „tet” a méh, vagyis az a birodalom, ahol az új (élet) kifejlődik, növekszik és végül megjelenik. Ezzel a régiek nem csak az emberi méhre utaltak, hanem általános módon a sötétségre is, amelyben az, ami új, először megjelent, mielőtt a világosságba lépett volna.

 

S a kilenc is egy,

a tíz meg egy sem.

(Goethe, Faust, Első rész)

 

A tízes szám

A tízes szám a befejezés jelképe. Benne az egy a nullához kapcsolódik, és ezzel a számok sora lezárul, ami az egyessel kezdődött, visszatér az egyeshez egy magasabb szinten. A rejtett Isten hatalmas teljessége (a kör) megnyilvánítja magát a tízesben, kihangsúlyozva az egyes szerepét. A tízes számmal az élet egy új szintje keletkezik. Itt ismét egy új ciklus kezdetét láthatjuk.

Ebben a cikkben csak röviden érintettük, hogy hogyan érthetjük meg a számok minőségét. Ha mélyebben a titkaik mélyére hatolunk, akkor egy olyan strukturális rendet fedezhetünk fel, amit a geometria alapvető formái, valamint a platóni testek tárnak elénk.

 

 

Források:

Heinrich Elijah Benedikt: A Kabbala, mint a zsidó-keresztény beavatási út, 1999

Ernst Bindel: A számok szent alapja, 1958

Konrad Dietzfelbinger: Pitagorasz. A természettudományok és a vallás egysége, 2005

Marie-Louise von Franz: Szám és idő. Pszichológiai meggondolások a mélypszichológia és a fizika megközelítéséhez, 1970

Priya Hemenway: A titkos kód. A művészetet, a természetet és a tudományt meghatározó rejtélyes formula, 2008

Peter Schottler és barátai: Felfordítás és átmenet. Fordított mozgások, mint a két poláris minőség között való átmenetek, 2009

Michael Stelzner: A halhatatlanság világformulája. A számok értelmezése, 1996

Rolf Umbach: A Halak röptéről. A Biblia kabbalista olvasata, 1995

Friedrich Weinreb: Szám, Jelkép, Szó, 1978

Christa Zettel: A számok titka. Titkos tan és numerológia, 1998

 

back to home pdf share