Binary
ZEITGEIST
Noha mi a fizikai valóság fogalmához ragaszkodunk, a mátrix egy mesterséges valósághoz hasonlít, egy „álomhoz”, amit egy mesterséges intelligencia alkotott és tart fenn, és amit a kollektív…
sunset
LIVING PAST
„Csodálatos, hogy az a sajátos hatékonyság, ami a mélyen rejlő teremtő központokat megérinti és megihleti, a gyerekszobák legapróbb tündérmeséiben rejlik...”…
dragon slayer
SPIRIT & SOUL
A világosság keresője olyannak ismeri meg önmagát és a hétköznapi világot, amilyen, minden hiányosságával és ellentmondásosságával együtt. Bátran szembenéz azzal, amit lát.…
System
ZEITGEIST
A hős utazásának számtalan, nagyjából egyöntetű elbeszélését valójában egy személyen belüli folyamat metaforikus ábrázolásának tekinthetjük.…
Heart
SPIRIT & SOUL
A béke kardja hétszer sújtott le erre az emberre. Minden alkalommal teljesen váratlanul és rejtélyes módon.
Path CRC 2
SPIRIT & SOUL
Rózsakereszt Krisztián és a többi jelölt hozzálát, hogy megtisztítsa és átalakítsa a saját lényét az Ősöreg (az emberben jelenlévő isteni elv) irányításával…
Matrix
ZEITGEIST
Neo, egy szoftveres cég egyszerű alkalmazottja, egy titokzatos alakkal találkozik, akit Morfeusznak hívnak és aki azt kérdi tőle, hogy valóban tudni akarja-e a teljes igazságot, ami az emberi lét…