abstractcia
ZEITGEIST
„Hát nem hazugság van-é a jobb kezemben?” (Ézsaiás 44:20)