sculpture
SCIENCE+
Aki meg akarja érteni az ilyesfajta kérdéseket, annak összhangot kell teremtenie a tudomány és a vallás között, semmiféle dogmához sem szabad ragaszkodnia, hanem belső önállósággal kell rendelkeznie…
Connection
SCIENCE+
A rendelkezésünkre álló számos kommunikációs eszköz mellett,
hogyan tudunk kapcsolatot teremteni önmagunkkal?
Keyhole
SCIENCE+
Egy lépés a fejlődésünkben
the young reader and the swans
SCIENCE+
Az ember spirituális beteljesülése lehetőség vagy elkerülhetetlen folyamat?
Milky way
SCIENCE+
A tér az összes lehetséges alkotás Mátrixa