Buddha
ZEITGEIST
A Logosz egy utat követ. Az Egyetlennek útját valósítja meg.
A LOGON magazin ennek az útnak a nézeteire világít rá.
heart
ZEITGEIST
Egy új gondolkodási mód lehet a segítségünkre, egy olyan gondolkodási mód, ami nyitott az ember legbensőbb lényére