gate
ZEITGEIST
"Az önvaló az ember kifürkészhetetlen kiléte.
Számomra az inspiráció forrása."
Alhambra Mosaic
ZEITGEIST
"Legbensőbb lényünk egy másik világ után vágyakozik,
hogy egésszé válhasson és egységben élhessen Istennel"
zen
ZEITGEIST
„Amikor azt kérdem magamtól, hogy mi az önvaló,
akkor valódi énem néz szembe önmagával.”
Waterlily
ZEITGEIST
„Érzem, hogy létezik egy magasabb »önvaló«, aminek a valóságát
meg lehet tapasztalni, de nem lehet szavakba foglalni.”
Bird
SCIENCE+
A különféle „én”-ek közötti különbségtétel döntő fontosságú