Sea and sky
ZEITGEIST
Vítejte v LOGONU – online časopisu Zlatého Kříže s Růží
Hermes
SPIRIT & SOUL
Můžeme zažívat velkou útěchu, že neustále existuje energetické ohnisko, kam se zralé duše mohou pozvednout, nebo dokonce slovy Herma v Corpus Hermeticum, ponořit…
Fire
LIVING PAST
Jeden způsob pohledu na čas má svůj původ ve starověké Číně; využívá osm trigramů čínského kompasu (Ba Gua) a odvozuje devět po sobě jdoucích časových cyklů, které se stále opakují…
Black
SPIRIT & SOUL
Co je před stvořením? Co je toto nic? Co je tato boží temnota? Prapříčina všeho
Konsum, weniger ist mehr
ZEITGEIST
Pokud máme to privilegium, nemuset svůj život orientovat pouze na práci a kariéru, jak nakládáme s naší svobodou?
Star
SPIRIT & SOUL
Člověk může myslet Boha, pokud se jím stane. Pokud oživí božskou podstatu
rainbow
SCIENCE+
Překročení hranice – začátek kosmického vědomí