office appliances

Prozatímní manažer

back to home pdf share

Prozatímní manažeři někdy dávají svou práci do zorného úhlu slovy, že existují dva neschopní lidé: ten před nimi a ten po nich. Na jedné straně je to vtip. Na druhé straně je to způsob, jak popsat povahu jejich práce. Jsou najímáni, aby udělali zásadní změnu ve způsobu, jakým společnost podniká. Jsou najímáni, aby nechali společnost přežít na trhu s jejími konkurenty.

Ten před nimi měl pravděpodobně ideje, které již neodpovídají situaci. Možná vytvořil realitu, která nebyla z jakéhokoliv důvodu přijata nebo uznána. Nicméně současný manažer přestavuje společnost podle svého osobního názoru. „Dělejte, co říkám, následujte mě, jednejte podle mého souboru pravidel. Společně vytvoříme myšlenkové projekce, které jsou základem úspěchu.“

Jak víme, nic v tomto světě netrvá navždy. Po nějaké době přichází nový manažer s novým pohledem na věc. Nový pohled se dostává do rozporu se současným tvořením v myšlenkových polích. Předtím byla tato svěží energie požadována. Ale nyní je třeba přizpůsobit se novým okolnostem. V těchto situacích si uvědomujeme, že základna pro náš úspěch zmizela. Tak se učíme, že není moudré zůstat vázáni na výsledky čehokoliv, čeho jsme dosáhli.

Občas můžeme vybudovat něco zvláštního, něco, co je potřebné. Náhodou jsme ve správný čas na správném místě. Můžeme ale opustit to, co jsme vytvořili, a nesoudit ty ostatní před námi a za námi? Můžeme zůstat těmi, kterými jsme, za různých okolností? Můžeme zůstat se svým svědomím, v jádře toho, kým skutečně jsme? Pokud je odpověď ano, můžeme mít pro svět a lidstvo větší hodnotu. Získáváme více vhledu do toho, co může být naším specifickým úkolem mezi lidmi. Svým způsobem jsme všichni prozatímní manažeři svých vlastních životů. Vždy mezi pravdami, necháváme odcházet staré, přijímáme nové – nebo nenecháváme odcházet staré a snášíme katastrofální důsledky.

Jádro naší existence je ukryto v našem srdci. Neseme jej světem, který začínáme poznávat lépe a lépe. Čím více jsme si vědomi tohoto jádra v nás, tím více chápeme svět. Přirozeně ustupujeme z bojiště, nevázajíce se k ničemu, co jsme jak se zdá v tomto světě dosáhli. To není způsob, jak se stát v tomto světě úspěšnějším, ale první krok, abychom se dostali k sobě samotným, vstoupili do procesu probouzení. Jsme schopni si všimnout, že nás svět zachytil ve své časoprostorové říši.

Je to první krok na duchovní stezce ke svobodě. Můžeme tušit možnost stát se částí věčného tvůrčího procesu řízeného silami lásky, které jsou za vším. A ve stejné chvíli nalézat klid ve svém nejvnitřnějším já, které je nedotčené. Způsob, jakým řešíme situace, naše skutečná motivace vytváří ten rozdíl. Stáváme se prozatímním manažerem v procesu probouzení.

back to home pdf share