Sea and sky
ZEITGEIST
de website van het nieuwe online-tijdschrift van het Gouden Rozenkruis!
girl
ZEITGEIST
Wat volstrekt duidelijk wordt, is dat het een masker was,
powerful/modest
ZEITGEIST
Wat is eigenlijk het principe van macht?
The worst, oke your will be done
SPIRIT & SOUL
‘Oké, jouw wil geschiede.’
Child
SPIRIT & SOUL
Omdat we deel uitmaken van een groep waarmee we ons hebben geïdentificeerd, gaan we door met onze evenwichtsoefening tussen erbij willen horen en het verlangen om vrij te zijn. Een sociale crisis…
Child
SPIRIT & SOUL
Wij doen voortdurend pogingen om een deel van onze autonomie, macht en vrijheid in te ruilen. We gebruiken afgestane autonomie als betaalmiddel om van een deel van het gewicht van onze…
Abstract Lines
SPIRIT & SOUL
‘Hij die geen waarde hecht aan macht heeft de alwijsheid verkregen.’