Sea and sky
ZEITGEIST
de website van het nieuwe online-tijdschrift van het Gouden Rozenkruis!
religion
SPIRIT & SOUL
Mensen neigen de eigen zienswijze tot waarheid te verheffen. Zo kan een zienswijze tot een mening, een overtuiging worden, ja zelfs tot een heilig principe. Mensen blijken bereid te zijn te strijden…
Tarot
SPIRIT & SOUL
De grote arcana nummer XVI van de Tarot de Marseille heet la Maison Dieu, het Huis God
Celtic cirkel
LIVING PAST
De ingewijden van de Kelten noemden de Christus Righ nan Dul, Koning der Elementen.
Haarlen Bavo
LIVING PAST
‘De weerbare christen’
Lives Journey
SPIRIT & SOUL
Drie overdenkingen
Tree harmony sea
LIVING PAST
De druïde, staand in de cromlechs, kreeg geen abstracte kennis, maar ervoer daar wat in zijn bloed klopte, wat innerlijk door hem heen pulseerde.…