Sea and sky
ZEITGEIST
de website van het nieuwe online-tijdschrift van het Gouden Rozenkruis!
Two rocks
ART+
Is er ooit een tijd geweest waarin de wereld zo open lag, zo zichtbaar als voor ons nu via de moderne media?
 The Path towards. Shiva
ZEITGEIST
Voor de verheven eenheid van het mannelijke en vrouwelijke is vuur onontbeerlijk
man woman
ZEITGEIST
In de ontwikkeling naar de Aquariuswaarden van eenheid, vrijheid en liefde, waarvan de meeste de liefde is, speelt het besef van eenheid in deze gebroken werkelijkheid een grote rol. Het weten dat de…
Celtic Cros
LIVING PAST
Toen het christendom zich in Ierland begon te ontwikkelen werd het symbool van de zon verenigd met Christus en Zijn kruis…
Spinozahouse
LIVING PAST
Een op de praktijk gerichte, ondogmatische vroomheid, maakte het werk van de dichter Dirck Camphuysen in brede lagen van de bevolking der Nederlanden populair…
Child
ZEITGEIST
Ik hoop niet dat u het als een grapje opvat, maar ik ben uit nood geboren. Ik bedoel niet de sterke behoefte van mijn ouders om een kind te krijgen – die kwam goed van pas, maar dat was het niet. Het…