Rainbow mountains

Beinsa Douno - Hij die het Goede in de wereld brengt - Deel 1

back to home pdf share

Het is bijna december van het jaar 2021 op het moment van schrijven van dit artikel. Een geschikt moment om stil te staan bij een groot persoon uit de spirituele geschiedenis van de mensheid: Beinsa Douno. Beinsa Douno werd geboren onder de naam Peter Deunov op 11 juli 1864. Hij woonde en werkte in Bulgarije, behalve de zeven jaar die hij als student doorbracht in de Verenigde Staten. Hij verliet onze wereld op 27 december 1944. Sindsdien zijn er zevenenzeventig jaren verstreken.

Bulgarije is een land met zeer oude spirituele tradities [1]. Verschillende impulsen van de Gnosis hebben in dat gebied hun sporen nagelaten. Ten tijde van het oude rijk van de Thraciërs was het de mythische zanger en musicus Orpheus, die een sterke invloed had op de Thracische spiritualiteit. In oude kunstvormen zien we hem afgebeeld met zijn lier met zeven snaren. Wanneer hij zong en op zijn instrument speelde, deelde hij de rijkdom van de hemelse symfonieën mee aan al zijn medeschepselen. De lier met de zeven snaren heeft een diepe symbolische betekenis.

Impulsen van de Gnosis hebben in onze stoffelijke wereld hun begin en hun einde. Maar de wet van het Licht zegt dat waar het Licht eens heeft geschenen, het daar ook terug zal keren! Van ongeveer de 9e tot de 12e eeuw vormde zich in Bulgarije een nieuwe gnostieke beweging, die zich over de Balkan verspreidde. Het was de groepering van de Bogomielen. De naam ‘Bogomiel’ betekent ‘geliefd door God’. Zij leefden volgens de wetten van het innerlijke christendom, waarin zuiverheid een belangrijke plaats innam. Maar mensen die Licht in een duistere wereld brengen, vormen altijd een obstakel voor de leidinggevende autoriteiten, net zoals Jezus de Christus zelf. Geliefd door God, maar gehaat door de wereldse instanties. Vandaar dat ook de beweging van de Bogomielen eindigde in een rivier van bloed, toen tienduizenden van hen werden gedood in de Bulgaarse streek genaamd Strandzha.

Maar daardoor wordt een andere kosmische wet geactiveerd: het is de karmische wet van oorzaak en gevolg. Voor het doden van de reine en onschuldige, moet een hoge prijs worden betaald. In bijbelse termen: “Als iemand Kaïn doodt, zal dat zevenmaal aan hem worden gewroken”. En zeven donkere eeuwen volgden voor Bulgarije, vol van onderdrukking en beperking. Hoewel gezien vanuit menselijk oogpunt een immense tragedie, hebben de harde wetten van karma hun verdienste. Uiteindelijk wassen zij het bloed van onze handen; zij leren ons alle vormen van leven te respecteren en lief te hebben.

In Strandzha, in een dorp genaamd ‘Wit water’, is een kapelletje gewijd aan de nagedachtenis van de Bogomielen. Deze gedenkplaats is nauwsluitend omringd door zeven eikenbomen. Volgens helderziende waarneming getuigen deze ‘zeven eikenbomen van de Heer’ van de zeven leiders van de beweging van de Bogomielen. De eeuwen hebben de rivier van bloed veranderd in wit water. Want hoe donker de nacht ook is geweest, er komt altijd een moment waarop een nieuwe dageraad aan de kim verschijnt. Deze nieuwe en machtige zonsopgang kwam in de vorm van een spirituele leraar genaamd Beinsa Douno: hij die het Goede in de wereld brengt.

 

Peter Deunov

 

Er is meer dan alleen een geografisch verband tussen de beweging van de Bogomielen en Beinsa Douno. Het is interessant dat Catharose de Petri hem ‘de leider van de Bogomielen’ noemde. In de context van dit artikel richten wij ons hoofdzakelijk op de spirituele band die bestaat tussen alle ware leraren van de mensheid en de doelen die zij nastreven. Alle spirituele leraren hebben als uiteindelijk doel om het Goede in de wereld en in alle mensen te brengen. De betekenis van dit ‘Goede’ is niet hetzelfde als de gangbare betekenis van het woord ‘goed’, dat als tegenpool ‘slecht’ of  ‘kwaad’ heeft. De mate waarin dit doel kan worden gerealiseerd, hangt meer af van de leerlingen dan van de meester.

Wat is dan de betekenis van dit ‘Goede’ dat in de wereld moet worden gebracht? Het Goede in de wereld brengen is in wezen hetzelfde als de Waarheid in de wereld brengen. Vanuit gnostisch oogpunt gezien, is alles wat onveranderlijk en eeuwig is, de Waarheid. Dit gezegd hebbende, kunnen we begrijpen waarom Jan van Rijckenborgh het volgende schreef:

De waarheid is een zevenvoudige straling, die uitgaat van het absolute en die zich zal en moet openbaren om het ene grote scheppingsdoel te bevorderen en het tot een goed einde te brengen. [2]

De goddelijke Zon, waarover wij spraken, zendt zeven soorten stralen uit in deze verloren en gevallen wereld. Deze stralen vormen een volledig spectrum van rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet. [3]

Dit stralingsveld christi, dat onder ons verschenen is en deze duistere wereldorde niet met rust laat, heeft, zoals duidelijk is, een grote invloed, ja een gehele reeks van invloeden. [4]

Nu weten we iets over het Goede of de Waarheid. Maar hoe wordt deze Realiteit in onze wereld gebracht? In 1912 verbleef Beinsa Douno twee maanden in het dorp Arbanassi. Daar schreef hij een boekje getiteld Het Testament van de Kleurenstralen van het Licht. Dit boekje is in het Nederlands uitgegeven onder de titel De mystieke kleuren van het Licht in de Bijbel [5]. 

Om de bedoeling van dit spirituele hulpmiddel voor zijn leerlingen te verduidelijken, schreef hij:

Ik wil dat we een krachtige stroom van de zeven kleuren scheppen omdat Christus dit jaar dichtbij de fysieke wereld is. Al deze verzen en verklaringen zijn onder Zijn leiding geschreven; daarom zal de Heer iedere keer als je ze gebruikt je helpen. Al deze verzen zijn Zijn woorden en wanneer je ermee begint te werken zul je kracht verwerven, maar zuiver je allereerst van zonde. [6]

Het lijkt mij dat dit een duidelijke poging is om de Waarheid in deze wereld te brengen. Het boekje De mystieke kleuren van het Licht in de Bijbel is een hulpmiddel tot dit doel. Het combineert en rangschikt teksten van het Oude en Nieuwe Testament volgens hun kleur en vibratie en verbindt ze met de zeven stralen van de Geest. De spirituele kwaliteiten en deugden zijn ingedeeld naar hun kleuren:

  • Rood - Liefde
  • Roze - Leven
  • Oranje - Heiligheid
  • Geel - Wijsheid
  • Groen - Groei
  • Blauw - Waarheid
  • Violet - Kracht
  • Amethist - Genade 
  • (diamant) Wit - Volheid en Volmaaktheid

Deinsa Douno zei over dit boekje:

Het Testament van de Kleurenstralen van het Licht is het zuivere Woord van God dat al duizenden jaren wordt overgeleverd, gesproken en ervaren. Dit zijn verzen uit de Heilige Bijbel, systematisch geselecteerd en gerangschikt, zodat indien zij aandachtig en respectvol worden gelezen, zij al de kleuren voortbrengen die nodig zijn voor geestelijke ontwikkeling en vooruitgang op de Weg van de Heer. “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven" (Johannes 14:6).

Iedereen in de wereld kan ervoor kiezen de karmische wet te ervaren, maar wat jullie betreft, zou ik willen dat jullie vrij zijn en leven volgens de wet van Christus. De Eeuwige Geest brengt onsterfelijkheid, waarnaar wij allen streven.

Laten we in het tweede deel van dit artikel nagaan of we iets meer kunnen ontdekken over dit zevenvoudige mysterie van eeuwig Leven.

(Wordt vervolgd in deel 2)


[1] The Spiritual Heritage of Bulgaria - YouTube

[2] J. van Rijckenborgh, De Egyptische Oer-Gnosis, Deel 4, hoofdstuk ‘De waarheid wint altijd’, Rozekruis Pers, Haarlem 1991

[3] J. van Rijckenborgh, De Komende Nieuwe Mens, hoofdstuk ‘De zevenvoudige werking van de goddelijke zon’, Rozekruis Pers, Haarlem 1999

[4] J. van Rijckenborgh, De Komende Nieuwe Mens, hoofdstuk ‘Christus, de Universele Bron van Licht en Kracht’, Rozekruis Pers, Haarlem 1999

[5] De Nederlandse versie is beschikbaar op het internet. Klik op deze link

[6] Alle citaten van Beinsa Douno zijn afkomstig van de appendix “THE METHOD OF THE COLOR RAYS OF LIGHT” (Uitleg en richtlijnen gegeven door de Meester Beinsa Douno

back to home pdf share