Light underwater

Beinsa Douno - Hij die het Goede in de wereld brengt - Deel 2

back to home pdf share

(Terug naar deel 1)

Om abstracte onderwerpen voor ons begrijpelijker en concreter te maken, moeten we ze in onszelf herkennen. Geest kan niet rechtstreeks met materie worden verbonden, omdat het verschil in vibratie te groot is. De stralen van de Geest hebben een tussenliggende schakel nodig: dat is de ziel. Door het etherische aanzicht van de ziel, kan zij leven inblazen in het stoffelijke lichaam. Vandaar dat we zien dat de volmaakte mens een drievoudige eenheid is van Geest, ziel en lichaam. Geestelijke kracht wordt zielenkracht, die op haar beurt lichamelijke kracht wordt. Zo komt dan het Goede in de wereld. Dat is waarom Beinsa Douno zei:

Wij moeten allen de vensters van onze ziel openen, zodat de Zon naar binnen kan schijnen en haar verlichten.

 

Peter Deunov

 

De kwestie is zowel eenvoudig als ingewikkeld. Het probleem is dat onze zielenkwaliteit, het trillingsniveau van onze ziel, in het algemeen niet geschikt is om de Geest te ontvangen. Onze eindeloze omzwervingen in de materiële wereld hebben onze ziel veel schade toegebracht. We lijden aan zielendegeneratie; vanuit een spiritueel standpunt gezien zijn we allemaal ziek. Daarom moet onze ziel worden gezuiverd en herboren. Deze wedergeboorte van de ziel is één van de ware mysteries van het Leven.

Ik maakte eens een voettocht in het gebied van de zeven meren in het Rilagebergte. Het was een van de geliefde plaatsen van Beinsa Douno. Hij hield er vele lezingen voor zijn leerlingen, omgeven door de zuiverheid en de serene schoonheid van deze bergmeren. Ik dwaalde wat rond en plotseling stond ik voor twee universele en machtige symbolen. Ze waren geformeerd van witte stenen die naast elkaar op de grond waren gelegd: het ene symbool was een cirkel met in het midden een punt, het andere was een cirkel met daarin een vijfpuntige ster, een pentagram. Later vertelden zij mij dat dit de plaats was waar de Meester zijn tent opsloeg, wanneer zij op zomerkamp waren.

Deze twee symbolen, wanneer we ze gaan begrijpen, vertellen ons alles wat we moeten weten om terug te keren naar Huis. Laten we bij het begin beginnen. Symbolen hebben meer betekenissen, maar voor ons doel interpreteer ik de cirkel met de punt als de menselijke microkosmos met in het centrum de geestvonk. De microkosmos is een zevenvoudige geestelijke schepping: zij bestaat uit zeven levensvelden die overeenkomen met de zeven stralen van de Geest. De geestvonk is het oerbegin van de microkosmos, met andere woorden: de microkosmos is een emanatie van de geestvonk. 

Rozenkruisers noemen deze geestvonk ook wel ‘de roos’ en het is een roos met zeven bloembladen. Het betekent dat de roos bestaat uit zeven spirituele principes. Zoals het witte Licht van de Christus kan worden gesplitst in de zeven stralen van de Geest, zo kan de witte roos (ook wel het Christus-atoom genoemd) worden gesplitst in zeven geestelijke bouwprincipes. Deze geestelijke bouwstenen, of zaad-atomen, vormen de basis van het nieuwe zielenlichaam. Wanneer deze wedergeboren ziel tot wasdom komt, kan zij worden aangeduid met het symbool van een vijfpuntige ster, een pentagram.
Ik denk dat Beinsa Douno verwees naar deze innerlijke wedergeboorte toen hij zei: 

De Geest probeert altijd het lagere leven te gebruiken en het te doordringen met hogere trillingen. In het spirituele leven baren zowel mannen als vrouwen; ze verwekken dus allebei en dat op een zeer nobele wijze. Als iemand niet geestelijk herboren is, voelt die persoon zich ongelukkig. Deze geheimen zijn al duizenden jaren bekend, maar de hedendaagse maatschappij is in spiritualiteit achtergebleven.

Het is logisch dat deze nieuwe ziel, deze wedergeboren ziel, zich verbindt met de zeven stralen van de Geest, want haar fundament is de Geest. Nu is het Goede in de wereld gekomen, want de Geest is in de ziel en de ziel is in het lichaam.

Hoewel, met betrekking tot het lichaam treden er complicaties op. Dat komt omdat het lichaam heel verschillend is van de wedergeboren ziel en de Geest.

Daarom zeggen de Rozenkruisers dat het lichaam moet worden getransformeerd of ‘getransfigureerd’; anders is een eenheid tussen die drie niet mogelijk. Het lichaam moet de ziel niet uit haar centrale positie naar beneden trekken tot in de stoffelijke waarden, maar precies het tegenovergestelde is nodig: het lichaam moet opklimmen tot de ziel, zich zuiveren in de straling van de ziel en op die manier alle aardse ketenen oplossen.

Ik interpreteer de volgende woorden van Beinsa Douno op deze manier, dat het Testament van de Kleurenstralen van het Licht (Nederlandse titel: De mystieke kleuren van het Licht in de Bijbel [1]) ons kan helpen bij de eenwording van deze drie aspecten:

Het Testament van de Kleurenstralen van het Licht is een methode van harmonisatie en verbinding met de Wezens van het Licht die een grote steun voor ons zijn. Christus komt nu om de mensheid opnieuw te verbinden met de Krachten van het Licht. Christus wil ons eraan herinneren dat de Weg in onszelf gelegen is: in de eenheid van lichaam, ziel en geest. Christus wil dat ons lichaam wordt geheeld, dat onze ziel wordt ontplooid en dat onze geest de macht verkrijgt om de Waarheid te kunnen aanvaarden.

Laten we met het Licht werken, want het is het meest essentiële van het Leven en alles is ervan afhankelijk. En nadat we alle kleuren in ons leven hebben toegepast en geïntegreerd, zullen de Zeven Geesten zich in de mens verenigen en zal hij terugkeren naar zijn oorsprong en één worden met de Bron.

Het boekje Het Testament van de Kleurenstralen van het Licht is bedoeld als een hulpmiddel voor het afstemmen van ons lichaam op onze ziel, en onze ziel op de Geest. Beinsa Douno gaf het volgende praktische advies:

Voordat je begint te werken met de Kleurenstralen van het Licht, mocht je enige vorm van ongemak ondervinden zoals een slecht humeur, angst, etc., lees dan eerst de verzen die betrekking hebben op de roze kleur voor harmonisatie. Pas wanneer je je innerlijke rust en balans hebt hersteld, kun je verder gaan en correct handelen.

Misschien lezen in onze tijd niet veel mensen meer citaten uit de Bijbel. Maar innerlijk christendom heeft niets te maken met alle dogmatische interpretaties die zoveel schade hebben toegebracht aan de leer van Christus. In het innerlijke christendom gaat het om de Levende Christus:

Want het Koninkrijk Gods is niet gelegen in woorden, maar in kracht. [2]   

Het gaat over ‘Leven’ in zijn ware en diepste betekenis. Het lijkt mij dat dit boekje, wanneer het op de juiste manier wordt gebruikt, veel Goeds kan doen voor ons dagelijks leven, dat zo vol is van spanningen, conflicten en angsten.
Beinsa Douno zei:

De meeste mensen slapen nog, maar de Zeven Geesten zijn tot actie overgegaan, de laatste bazuin klinkt (…).

Het betekent dat we ons voor moeten bereiden: een nieuwe tijd dient zich aan. De Zeven Geesten brengen ons de vurige radiaties van het Aquariustijdperk. Die moeten we met wijsheid gebruiken, want wanneer de Zeven Geesten in de zeilen van onze ziel beginnen te blazen, dan zet ons hemelschip koers naar het eeuwige huis van onze Vader.

God is Liefde.

 

Bronnen:

[1] De Nederlandse vertaling is beschikbaar op het internet via deze link.

[2]  1 Korintiërs 4:20

 

back to home pdf share