sunflower

"Er is geen op zichzelf staande materie." - Enkele gedachten over biologische transmutatie - Deel 2

back to home pdf share

Naar deel 1

De Franse chemicus Prof. Pierre Baranger (1900 - 1971), die experimenten met planten uitvoerde (bijv. wikke), rapporteerde hierover in 1959 en legde uit:

Mijn resultaten lijken onmogelijk, maar ze zijn beschikbaar. Ik heb alle voorzorgsmaatregelen genomen. Ik heb mijn experimenten x keer herhaald. Ik heb in de loop der jaren duizenden analyses gedaan. Ik heb de resultaten laten verifiëren door derden die niet wisten waar ik op doelde. Ik heb de zaak op verschillende manieren benaderd. Ik heb mijn onderzoekers veranderd. Maar er valt niet aan te tornen; we moeten buigen voor het feit: planten kennen het oude geheim van de alchemisten. Voor onze ogen transformeren ze elementen, van dag tot dag. [6]

Na kennis te hebben genomen van de hierboven geciteerde verklaringen van Planck, Steiner en Dürr over de aard van atomen, zouden dergelijke tot nu toe onverklaarbare verschijnselen zoals beschreven door Baranger, die duidelijk in tegenspraak zijn met de heersende atoomtheorie, niet langer een fundamentele afwijzing moeten krijgen volgens Palmström's motto: 

dat wat niet moet zijn, kan niet zijn.

Maar de voorwaarde voor de aanvaarding van deze uitspraken is een nieuw bewustzijn, een intrede in de wereld van het leven: Er is geen dode materie – alle materiële verschijnselen zijn gemaakt van geest. De atomen zijn concentraties van de oorspronkelijke werkzaamheid van het goddelijke idee in het universum:

Wijsheid, Liefde, Vervulling.

De transformatie van atomen

Biologische transmutatie betekent niet meer en niet minder dan de transformatie van bepaalde atomen in andere atomen. Deze transformatie gebeurt echter niet willekeurig, maar binnen een bepaalde regelmaat, die goed kan worden verklaard door de concepten en het model van de conventionele atoomtheorie, zoals Baranger opmerkt. De transformatie vindt plaats door de uitwisseling van protonen. Net zoals atomen samenkomen om moleculen te vormen door de uitwisseling van elektronen, wil biologische transmutatie een ander element creëren door de uitwisseling van protonen. Het totale aantal protonen, neutronen en elektronen blijft altijd gelijk, zodat de atoomenergie (grotendeels) behouden blijft.

Een voorbeeld: Als je kijkt naar de hoeveelheid calcium in de schelpen van kippeneieren, kun je met conventionele chemie niet uitleggen dat er in de botten van kuikenembryo's plotseling calcium ontstaat als de kippen slechts kleine hoeveelheden calcium uit hun voer halen, maar in plaats daarvan veel mica, d.w.z. een silicazuurverbinding.

Vooral de Franse natuurwetenschapper (ingenieur en overheidsfunctionaris) C.L. Kervran (1901 - 1983) wijdde zich aan deze en andere fenomenen en vond de transformatie van atomen als enige sluitende verklaring. Zijn verklaring is, dat silicium uit het silicazuur Si(OH)4 in combinatie met koolstof wordt omgezet in calcium [7]:

 

28Si + 12C := 40Ca.

De getallen voor het elementsymbool duiden het afgeronde atoomgewicht. Voor de omzetting door transmutatie gebruikt Kervran het symbool :=. Dit symbool voor transformatie betekent niet automatisch dat er een energetisch evenwicht bestaat. De transformatie kan dus endotherm zijn (er wordt energie onttrokken) of exotherm (er wordt energie afgegeven).

Al in de 19e eeuw werd er onderzoek op dit gebied gedaan en zijn er ontdekkingen in deze richting geweest. In het midden van de 19e eeuw formuleerde de Duitse baron Albrecht von Herzeele al:

Het is niet de grond die de plant produceert, maar de plant produceert de bodem.

 Baranger verwees ook naar het pionierswerk van Herzeele. Ook Rudolf Hauschka (1891 - 1969) verwees naar Herzeele in zijn onderzoek en in de bijlage van zijn eigen boek Substanzlehre (Theory of Substances) reproduceert hij een aantal geschriften van Herzeele in hun oorspronkelijke formulering, o.a. de tekst Zur Entstehung der unorganischen Stoffe (The Origin of Anorganic Substances) uit 1876 [8], [9], [10]

Het in de lijst opgenomen onderzoek is uitgevoerd door serieuze wetenschappers en mag in geen geval geassocieerd worden met de middeleeuwse pseudowetenschap van de goudmakers, die ook de term transmutatie gebruikten. Het element met het hoogste atoomgetal dat tot dusver in biologische transmutatie wordt gevonden is ijzer (56Fe). Daarom moet elke gedachte van ‘biologisch goud maken’ die zou kunnen ontstaan, onmiddellijk worden losgelaten.
De omzetting van koolstof en fluor in fosfor kan echter ook belangrijk en nuttig zijn voor de landbouwsector, aangezien tot nu toe is aangenomen dat fosfor, dat nodig is voor de voeding van de mensheid, een beperkte hulpbron is.

Een toenemend begrip van de aard van materie, kunnen we ook een natuurlijke manier van transformeren van elementen begrijpen, zoals overduidelijk beoefend wordt door planten.
De aard van materie kan worden begrepen als:

In het begin is er de geest, die het idee van leven uitstraalt.

Leven is het resultaat van de spirituele impuls.

Materie is het resultaat van leven.

Rudolf Steiner zegt het op deze manier:

Materie is gestolde kosmische activiteit.

De sleutel tot het concrete begrip van biologische transmutatie zou kunnen liggen in het vinden van toegang tot begrip en het realiseren van de waarden: 

Eenheid, Wijsheid en Liefde,

of het zou het gevolg kunnen zijn van een ontwaken dat al in 1615 door de Rozenkruisers wordt geformuleerd in hun Confessio Fraternitatis R.C met de woorden:

... nadat de wereld is ontwaakt uit de roes van haar vergiftigde en verdovende beker en vroeg in de ochtend de rijzende zon zal naderen met een open hart, ontbloot hoofd en blote voeten, gelukkig en blij. [10]

 

Verwijzingen:

[6] Pierre Baranger: Interview met het tijdschrift Science et Vie, 1959

[7] C.L. Kervran: Biologische Transmutation (Biologische transmutatie). Uitgave Fahrenheit, Volume 1. Archief uitgever Agraffe, Basel 2016

[8] Rudolf Hauschka: Heilmittellehre. Ein Beitrag zu einer zeitgemäßen Heilmittelerkenntnis (Remedial Science. Een bijdrage aan een hedendaags begrip van remedies). Vittorio Klostermann, Ffm 2004 (86.ed., p.76)

[9] Albrecht von Herzeele: Vegetabilische Entstehung des Phosphor und des Schwefels (Plantaardige oorsprong van fosfor en zwavel). Berlijn, Peters 1880.

[10] Een selectie van waargenomen verschijnselen die duidelijk alleen verklaard kunnen worden door een biologische transmutatie:

40Ca    :=    28Si + 12C                                 23Na    :=    7Li + 16O

31P       :=    24Mg + 7Li                                 31P       :=    12C + 19F

32S       :=    16O + 16O                                 35Cl      :=    16O + 19F

19F       :=    12C + 7Li                                   14N2     :=    12C + 16O

56Fe     :=    55Mn + 1H

[11] J. van Rijckenborgh: De belijdenis der Rozenkruisers Broederschap. Haarlem 1980, Hoofdstuk VIII

 

Verdere informatie:

Kervran kreeg in 1993 postuum de Ig Nobelprijs.

Bernhardt P. J. O'Mara Bockris (1923-2013) kreeg in 1997 ook de Ig Nobelprijs voor zijn onderzoek naar koude fusie [d.w.z. biologische transmutatie].

Bockris was een hoogleraar scheikunde die zich vooral bezig hield met fysische chemie en in het bijzonder elektrochemie. Hij is medeauteur van meer dan 700 wetenschappelijke publicaties, waaronder meer dan 20 boeken. Bockris is vooral bekend om zijn handboeken over moderne elektrochemie en als een vroege pleitbezorger van een waterstofeconomie. Hij is een van de medeoprichters van CITCE, de voorloper van de International Society of Electrochemistry (ISE). In recentere jaren steunde hij het werk aan koude fusie, waarvoor hij zwaar werd bekritiseerd. (wiki)

De Ig Nobelprijs, ook wel aangeduid als de Anti-Nobelprijs (‘ignoble’ betekent onwaardig), is een satirische onderscheiding ter ere van wetenschappelijke prestaties die ‘eerst mensen aan het lachen maken en ze dan aan het denken zetten’ (Wiki)

back to home pdf share