The worst, oke your will be done

Het ergste…

back to home pdf share

Veel mensen kennen de term ‘rapiarium’ niet. Ik ook niet, tot ik het boek Mysteriën en symbolen van de ziel eens grondig doornam. Het is een term van de stichter van de Moderne Devotie, Geert Grote, die meende dat lezen de beste manier van leren was. Zo’n boekje is bedoeld om zinnen of fragmenten in op te schrijven die je op een bijzondere manier geraakt hebben en die je steeds weer wilt kunnen overdenken.

Er zijn tegenwoordig voor een paar grijpstuivers van die mooie, lege boekjes te koop, dus een rapiarium beginnen is voor iedereen weggelegd. Nu heb ik zo’n boekje en het grappige is, dat als je zo’n zin eenmaal in je rapiarium hebt gezet, je er helemaal niet in hoeft te kijken omdat hij vanzelf blijft hangen – tenminste, zo werkt het bij mij.

De eerste zin die ik opschreef, is nog steeds mijn favoriet. Geen idee meer waar hij in stond, maar ik geef hem graag door:

Het ergste wat je kan overkomen is als God zegt:

‘Oké, jouw wil geschiede.’

Daar staat op z’n aller-compactst zo ongeveer de hele geschiedenis van de mensheid. Want we hebben een speelruimte gekregen waar je u tegen zegt, om in te leren en te ondervinden wat we teweegbrengen.

Wij zijn echte tovenaarsleerlingen, die in verboden kamers komen, in geheime boeken gluren en ons gaan bemoeien met krachten die we niet de baas kunnen omdat we nog niet zover zijn. De grote tovenaar staat oogluikend toe dat we experimenteren, behalve natuurlijk als we werkelijk de grondvesten van het plan met wereld en mensheid zouden aantasten. Dan grijpt de meester in, daar kunnen we op rekenen. Misschien verkeren we intussen al op vele fronten aan de uiterste grenzen van het geoorloofde.

We hoeven niet bang te zijn voor de meesterlijke ingreep, want die redt ons allemaal van de ondergang die door onszelf veroorzaakt zou worden, als we nu al de volmaakte vrijheid hadden. Onze vrijheid ligt aan banden tot we ons meesterstuk hebben gemaakt, dus daar mogen we aan werken.

Hoe zouden wij ook bang zijn voor de oppermachtige meester, die wij uiteindelijk óók zelf zijn, in ons diepste wezen? Een inniger vriendschap is onvoorstelbaar. ‘Jouw wil’ kan alleen maar deel uitmaken van ‘uw wil’; het is een onverbrekelijk geheel.

Ik kan trouwens uit ervaring zeggen dat het resultaat van ‘jouw wil’ inderdaad wel erg kan zijn… en dat je daarna weer op je schreden terug kunt keren naar datgene wat je had afgewezen, om het dan pas echt vol overtuiging aan te gaan.

back to home pdf share