Wo kein Weg mehr ist (Ausschnitt)

Probleemvrij leven?

back to home pdf share

We besteden veel tijd, dagelijks en soms ook ’s nachts, aan de talloze problemen die zich aan ons opdringen. Ze houden ons bezig, ze trekken onze aandacht, wij geven ze onze levensenergie. Wij zoeken naar oplossingen, optimalisaties en strategieën.

Misschien dromen we er vaak wel van hoe heerlijk een leven zonder problemen zou zijn. Maar: zou het ook zo kunnen zijn dat problemen een bepaalde zin hebben?

Hun stroom schijnt nooit op te houden. In tegendeel, het worden er altijd meer. We komen er nauwelijks nog aan toe zoveel oplossingsstrategieën te vinden en in werking te stellen als nodig zou zijn. Wij voelen ons gestrest. Het put ons uit, wij kunnen niet meer … En zo komt het dat steeds meer mensen in een burn-out raken.

Is er een uitweg uit dit dilemma? Hoe kunnen wij met deze situatie omgaan? Hoe kunnen wij onze problemen oplossen zonder ziek te worden? Hoe kunnen wij onze taken uitvoeren en het leven tot zijn recht laten komen?

Er zijn vele strategieën. We moeten kiezen, elk naar zijn aanleg en talent. Eén mogelijkheid bestaat daaruit, een volledig nieuwe houding aan te nemen tegenover het leven.

 

Een nieuwe houding tegenover het leven

De fysicus en filosoof Blaise Pascal (1623-1662) stelde vast:

Het hart heeft zijn beweegredenen die het verstand niet kent.

Zich daarin verdiepen, zich daaraan toe te vertrouwen, leidt ertoe dat wij veranderen. Het leidt tot een innerlijke verheffing boven de problemen.

Het verstand biedt uitgesleten methoden. Mijn ervaring is: werkelijke verheffing wordt mogelijk door overgave aan de intelligentie die in de diepte van ons hart leeft. Wij zelf, met onze beperkte mogelijkheden en onze onvolkomenheden, kunnen het leven nooit in de greep krijgen. Indien wij onszelf en onze ik-centrale motieven en fixaties overgeven aan de vonk van de goddelijke geest die in ons verborgen ligt – wordt het ons gegeven. Zodra deze overgave voor ons levenspraktijk wordt, vindt een uitwisseling van krachten plaats. Het zich overgeven, zich wegschenken, houdt in een ontvangen van nieuwe energieën, die onze houding, onze zienswijze, ja onze waarneming tegenover alle problemen volledig veranderen.

 

Problemen zijn er te onzen behoeve

Wij kijken naar de dingen uit een nieuw perspectief, nemen de problemen op een nieuwe wijze waar – en plotseling laten ze zich ook van een andere kant zien en wij beginnen ze diepgaander te begrijpen. Hun greep op ons wordt losser. Impulsen uit het innerlijk, uit de diepte van ons hart, tonen ons dat zij terecht zijn, ja dat zij er zelfs te onzen behoeve zijn, Zij wijzen ons op de noodzaak onszelf te veranderen, en de manier waarop ze zich voordoen laat zelfs de richting zien hoe wij dat kunnen doen. Een gecompliceerde knoop verandert en wordt tot een zegenrijke levensopgave. Wij ervaren een innerlijke verheffing en kunnen nu daadwerkelijk vanuit een hoger standpunt de situatie bekijken. Of veel meer is het zo dat wij er niet zelf met onze vooringenomen waarnemingsfilter naar kijken, maar de latente spirituele mens in ons leent ons voor een moment zijn ogen. Hij begint te ontwaken, en wel precies daarom, omdat wij ons tot hem wenden, hem ruimte geven.

Wij laten meer toe, wij staan het doorschouwen en het doorschouwd worden niet meer in de weg.

Zo kan het gebeuren dat problemen die ons een tijd geleden misschien nog onoplosbaar voorkwamen, als schijnreuzen ontmaskerd worden, ja zich tonen als handreikingen voor onze eigen ontwikkeling. Zij worden teruggebracht naar hun eigen maat, we kunnen ermee omgaan. Ons innerlijk voegt zich in in een hogere ordening. Wij doen dan eenvoudig en nuchter dat wat de situatie vereist – zonder dramatisch bij-werk. Het zijn voor ons geen problemen meer die ons beheersen, maar eenvoudig situaties die zijn zoals ze zijn, en waarin wij dat doen wat past bij hun optreden – niet meer en niet minder. Het problematische heeft zich opgelost. Wij hechten niet meer aan de situatie, zijn er niet meer aan gebonden, zelfs als er puur uiterlijk niets is veranderd.

Zich laten uitheffen boven de problemen, doordat wij ons en ons leven in innerlijke overgave onderwerpen aan het hogere in ons: is dat niet het geheim van een ‘probleemvrij’ leven? Niet in die zin dat ons leven dan alleen nog maar wrijvingsloos en harmonisch verloopt of dat wij een superieur gevoel zouden hebben, boven de dingen te staan. Helemaal niet. Maar wij zijn niet meer als vroeger geketend aan de emotionele stromen. Wij laten ons doorstromen door iets dat veel groter is, door iets dat niet ‘van deze wereld’ is. Wij worden niet meer gegrepen door dat wat problematisch is.

back to home pdf share