tree
SPIRIT & SOUL
Men zegt wel dat we het rechteroor hebben om de stem van de aarde te horen, het linkeroor voor de stem van de oorsprong. Soms vraag je je af of er nog wel iemand is die er iets van hoort?…
Heart of the heart
SPIRIT & SOUL
Het hart heeft redenen die ons redenerende verstand niet kan volgen
microcosmos
SCIENCE+
De mens is een dubbelwezen; hij is burger van twee werelden. Hij is zowel een onsterfelijke geestelijke zoon van het koninkrijk der hemelen, als een sterfelijk, stoffelijk kind van de aarde. Wij…
Chakra
SCIENCE+
Er zijn zeven energiecentra, zij liggen langs de ruggengraat. Zolang de levensenergie ongehinderd opstijgend, door deze centra stroomt, vindt ontwikkeling plaats.…
art hart
SCIENCE+
Symptomen zijn rechtstreekse uitdrukkingen van een zielewerkelijkheid. Het zijn geen toevalligheden, maar ze tonen met niets ontziende eerlijkheid aan waarom het eigenlijk gaat.…
Light heart
SCIENCE+
Ons hart neemt een sleutelpositie in als communicatiecentrum in het gehele organisme. Iedere lichaamscel “baadt” om zo te zeggen in de energie van het hart.…
Neurons
SCIENCE+
In ons hart bevindt zich om zo te zeggen een “tweede stel hersenen”, waarvan het zenuwsysteem bestaat uit ca. 40.000 neuronen. We kunnen dus vaststellen dat ons hart “meedenkt”.…