microcosmos
SCIENCE+
De mens is een dubbelwezen; hij is burger van twee werelden. Hij is zowel een onsterfelijke geestelijke zoon van het koninkrijk der hemelen, als een sterfelijk, stoffelijk kind van de aarde. Wij…
Chakra
SCIENCE+
Er zijn zeven energiecentra, zij liggen langs de ruggengraat. Zolang de levensenergie ongehinderd opstijgend, door deze centra stroomt, vindt ontwikkeling plaats.…
art hart
SCIENCE+
Symptomen zijn rechtstreekse uitdrukkingen van een zielewerkelijkheid. Het zijn geen toevalligheden, maar ze tonen met niets ontziende eerlijkheid aan waarom het eigenlijk gaat.…
Light heart
SCIENCE+
Ons hart neemt een sleutelpositie in als communicatiecentrum in het gehele organisme. Iedere lichaamscel “baadt” om zo te zeggen in de energie van het hart.…
Neurons
SCIENCE+
In ons hart bevindt zich om zo te zeggen een “tweede stel hersenen”, waarvan het zenuwsysteem bestaat uit ca. 40.000 neuronen. We kunnen dus vaststellen dat ons hart “meedenkt”.…