Born
LIVING PAST
De unieke ontvankelijkheid van ons oer-orgaan het gehoor voor de innerlijke en de uiterlijke boodschap
Garden
LIVING PAST
Wat voor pad van zelfverlossing uit deze demonische wereld zou Jeroen Bosch voor ogen hebben gehad?
Montsegur
SPIRIT & SOUL
Voor Simone Weil (1909-1943) een Franse filosofe van Joodse afkomst, is het leven de zoektocht naar het absolute. Zij zegt: “Het is niet van belang mensen gelukkig te maken, maar om de zin van het…