Abstract
ZEITGEIST
De wet van oorzaak en gevolg als het principe van het verleden, dat zich een weg baant door het heden naar de toekomst, ligt diep in ons denken verankerd. Maar het heeft ook betrekking op het heden,…