dragon slayer
SPIRIT & SOUL
De lichtzoeker leert zichzelf en de gewone wereld kennen zoals die is, met al zijn tekortkomingen en tegenstrijdigheden. Hij ziet moedig onder ogen wat hij ziet.…
space
ZEITGEIST
Hoe we ook hechten aan ons concept van de fysieke werkelijkheid, de Matrix gelijkt een artificiële werkelijkheid, een ‘droom’, op poten gezet en draaiende gehouden door een artificiële intelligentie…
System
ZEITGEIST
De talloze, universeel uniforme vertellingen van de Reis van de Held kunnen in feite gezien worden als metaforische voorstellingen van een proces in ons zelf.…
Heart
SPIRIT & SOUL
Het zwaard van de vrede heeft hem zeven keer geslagen. Elke slag komt als een complete verrassing, een compleet mysterie.…
White Rose
SPIRIT & SOUL
De kandidaat steekt een zee over om het eiland te bereiken waarop de toren van Olympus staat. Het is de plaats van het eigenlijke werk van transfiguratie.

Red Rose
SPIRIT & SOUL
Christiaan Rozenkruis is een christen die ‘de eeuwige roos aan het kruis van de vergankelijkheid hecht’. Hij is in die zin een held, omdat hij de moed heeft zichzelf te verliezen, om het andere te…
Matrix
ZEITGEIST
Neo, een eenvoudige werknemer bij een softwarehuis, ontmoet een raadselachtige figuur genaamd Morpheus, die hem vraagt of hij werkelijk de totale waarheid achter de menselijke existentie wil leren…