water
SCIENCE+
‘Het oog waarin ik God zie, is hetzelfde oog waarin God mij ziet'
Heart
SPIRIT & SOUL
Het zwaard van de vrede heeft hem zeven keer geslagen. Elke slag komt als een complete verrassing, een compleet mysterie.…