Rainbow mountains
LIVING PAST
'En God zei: Dit is het teken van het verbond dat Ik geef tussen Mij en u, en alle levende wezens die bij u zijn, alle generaties door tot in eeuwigheid: Mijn boog heb Ik in de wolken gegeven;…
Born
LIVING PAST
De unieke ontvankelijkheid van ons oer-orgaan het gehoor voor de innerlijke en de uiterlijke boodschap
Garden
LIVING PAST
Wat voor pad van zelfverlossing uit deze demonische wereld zou Jeroen Bosch voor ogen hebben gehad?
Monstar
LIVING PAST
Een avond in Mostar. Maar niet een avond in onze eeuw
Sofia-Peter Deunov
LIVING PAST
‘Een mens die Liefde heeft begrepen wordt onsterfelijk.
Een mens die Wijsheid heeft begrepen wordt volmaakt.
Een mens die de Waarheid heeft omvat wordt vrij.’