life processes
SPIRIT & SOUL
Niet voor niets wordt vaak gezegd: de mens leeft niet, hij wordt geleefd.
Light
LIVING PAST
Een crisis is een verhevigde vorm van persoonlijke dan wel collectieve bewustwording
abstract
ZEITGEIST
Wat is nodig om de nieuwe ziel voedsel te geven, te laten groeien?
oil in water
ZEITGEIST
Spirituele impulsen leiden ons de crisis in, de existentiële crisis. Het kan niet anders. Omdat het ooit intacte veld van de ziel grotendeels is verdwenen.…
korolikoroleva
LIVING PAST
Jan Amos Comenius heeft had een roerig en onstuimig leven
Zoloto
LIVING PAST
'Over standvastigheid bij algemene rampspoed' van Justus Lipsius
cave
SCIENCE+
Het is zinvol, bang te zijn. En het is goed, het te overwinnen.