Seeker
SPIRIT & SOUL
‘Ik was een zoeker en ben het nog altijd, maar ik ben ermee opgehouden boeken of de sterren te bevragen. Ik begon naar mijn ziel te luisteren.’ (Rumi)

Nature
ZEITGEIST
Een interview met PROF. Dr. Wolfgang Schad (Witten), voor LOGON: Gunter Friedrich –We zijn meer dan het alledaagse bewuste zelf.…