above
ZEITGEIST
Er is een zijn, een zijnstoestand, die medicinaal gunstig is voor anderen. Resoneren met iemand wiens systeem in een staat van harmonische vibratie is, kan een helend effect hebben.

Healing
SCIENCE+
Er is een bepaalde staat van zijn die bij alle bestudeerde gevallen van spontane genezing een rol speelt
Universe
SPIRIT & SOUL
…zo klinkt het mij uit een psalm tegemoet, een van de weinige teksten die van de Perzische ingewijde Mani bewaard zijn gebleven. Mani werkte in de derde eeuw, bezield door de wens om het jonge…
Herbs
SCIENCE+
Gebruikmakend van de kracht van onze geest en bewustzijn. Zelfeffectiviteit en zelfgenezing stimuleren…
hands
SCIENCE+
Hoe kan genezing in noodsituaties plaatsvinden zonder uiterlijke hulpmiddelen? Over de vier mogelijkheden die ons ter beschikking staan.…