Aurora
ZEITGEIST
Mijn naam is Aso, ja, lach maar. Zoals jullie Nederlanders het uitspreken, herken ik mijn naam niet eens, met een lange aaa en een lange, diepe ooo, en ja, ik weet wat dat in jullie taal betekent.…
religion
SPIRIT & SOUL
Mensen neigen de eigen zienswijze tot waarheid te verheffen. Zo kan een zienswijze tot een mening, een overtuiging worden, ja zelfs tot een heilig principe. Mensen blijken bereid te zijn te strijden…
Seeker
SPIRIT & SOUL
‘Ik was een zoeker en ben het nog altijd, maar ik ben ermee opgehouden boeken of de sterren te bevragen. Ik begon naar mijn ziel te luisteren.’ (Rumi)

Kirche und Moschee
ZEITGEIST
Universaliteit is zowel in het christendom als in de islam te vinden.
In haar ontmoeten de twee elkaar – vol kracht en begrip