sunflower
SCIENCE+
Biologische transmutatie betekent niet meer en niet minder dan de transformatie van bepaalde atomen in andere atomen. Het gebeurt in de natuur, maar is in duidelijke tegenspraak met de heersende…
Atoms
SCIENCE+
Atomen bestaan uit trillingen, ja zijn trillingen.
Materie kan worden gezien als een manifestatie van de geest.