Light underwater
LIVING PAST
“Wij moeten allen de vensters van onze ziel openen, zodat de Zon naar binnen kan schijnen en haar verlichten.”…
Rainbow mountains
LIVING PAST
'En God zei: Dit is het teken van het verbond dat Ik geef tussen Mij en u, en alle levende wezens die bij u zijn, alle generaties door tot in eeuwigheid: Mijn boog heb Ik in de wolken gegeven;…
letters
LIVING PAST
OVER OERTAAL GESPROKEN - een esoterische benadering
Light
LIVING PAST
Een crisis is een verhevigde vorm van persoonlijke dan wel collectieve bewustwording
Sofia-Peter Deunov
LIVING PAST
‘Een mens die Liefde heeft begrepen wordt onsterfelijk.
Een mens die Wijsheid heeft begrepen wordt volmaakt.
Een mens die de Waarheid heeft omvat wordt vrij.’