Abstract
ZEITGEIST
De wet van oorzaak en gevolg als het principe van het verleden, dat zich een weg baant door het heden naar de toekomst, ligt diep in ons denken verankerd. Maar het heeft ook betrekking op het heden,…
light and darkness (2)
ZEITGEIST
Vanuit het perspectief van onze levenswerkelijkheid kunnen wij geen diepere zin in het kwaad herkennen. Maar anders is het vanuit het perspectief van het absolute. Vanuit dat perspectief van het…